Category: Experience

Хаалтын гэрээ ба үхлийн тойрог

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийг эсэргүүцэх найман шалтаг ба найман хариулт

ШАЛТАГ 1:  Төлбөртэй мэдээлэл бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын санхүүгийн чухал эх үүсвэр. Ёс зүйн зарчмыг баримтлах нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын санхүүгийн байдлыг дордуулна.  Хариулт: Урт хугацаанд бодож үзвэл сэтгүүл зүйн бичлэгийн хэлбэр бүхий  төлбөртэй мэдээлэл нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын итгэл үнэмшлийг эвдэж, зах зээлд тогтвортой ажиллах ирээдүйн боломжийг үгүй хийдэг. ...

Sensationalism: Not so futile after all? A case for sensationalism as a tool for social justice

  Sensationalism:  Not so futile after all?   A case for sensationalism as a tool for social justice

​2 MONGOLIANS’ PERSPECTIVE ON THE 44TH ST. GALLEN SYMPOSIUM “CLASH OF GENERATIONS”

Conversation between Tana Jambaldorj and Lkhagva Erdene – Leaders of tomorrow “knowledge pool” – which means we didn’t have to submit an essay. Lkhagva was nominated by GIFT a think and do tank based in Hong Kong and it is still unclear who recommended Tana to the event in St. Gallen, Switzerland.Lkhagva: ...

Элчин сайд

"нэгэн улсаас нөгөө улсад улсаа төлөөлж суулгасан бүрэн эрxт төлөөлөгч" Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь2012 онд надад олон улсын Ротари сангаас элчин сайдын тэтгэлэг олгож ойролцоогоор 27 мянган доллар миний дансанд шилжүүлсэн юм. Хонгконг хот, Хонгконгийн их сургуулийг би өөрөө сонгосон. Санхүү, эдийн засгийн хичээлүүд түлхүү сонгосон сэтгүүл зүйн магистрын хичээлүүд ...

About Lkhagva

Lkhagva ErdeneInvestigative Reporter/Television Producer @Lkhagva "Lkhagva Erdene is an award winning investigative reporter and executive producer of news at Mongol TV in Mongolia. At Mongol TV, his team has helped to earn its position as the most-watched prime-time news in the Asian nation. A former co

Read More

Category

Subscribe My Newsletter